Cíl 90: Dvojí přístup pro cirkulární Evropu

V této nové zprávě Reloop zkoumá dopady obnovy klimatu a předcházení vzniku odpadů recirculaing – prostřednictvím uzavřeného cyklu recyklace – naprosté většiny jednorázových nádob na nápoje prodávaných v EU. A výsledky naší analýzy jsou přesvědčivé: dosažení a 90% separovaný sběr pro míru recyklace pro všechny obaly nápojů (hliník, plast a sklo), čehož lze dosáhnout realizací systémy vracení vkladů ve všech 27 členských státech EU, nabízí celou řadu výhod.

Celkovým čistým dopadem je snížení poptávky po prvotním materiálu v celé EU, což má za následek výrazné snížení emisí uhlíku. A díky síle kruhovitosti budou tyto dopady časem jen růst.

Řešení uvedená v našem návrhu mohou společně pomoci Evropské unii dosáhnout jejích cílů stát se do roku 2050 klimaticky neutrální, omezit plýtvání a udržet evropské zdroje v oběhu v Evropě. Reloop je přesvědčen, že Evropská unie má obrovskou příležitost dosáhnout skutečného pokroku směrem k oběhovému hospodářství. Neplýtvejme tím.

Stáhněte si zprávu Target 90.

Stáhněte si koaliční poziční papír a sociální aktiva