Reimagining the Bottle Bill: en ny rapport af Reloop Nordamerika

Den 15 marts 2022, Reloop Nordamerika udgav den nye rapport, Reimagining the Bottle Bill – et alternativ til det nuværende genbrugssystem i 5 nordøstlige stater i USA. Implementeret kan det fundamentalt ændre vores miljøbane.

Hvordan vil dette ske? Gennem et moderniseret indskudsretursystem.

En moderniseret DRS er tilgængelig og ansvarlig, industrifinansieret og velforvaltet og reguleret. Det vil reducere de regionale drivhusgasemissioner med omkring 550,000 tons, spare byer og byer for $111-$160 millioner og skabe over 2,700 job.

Hvert år i USA spildes 5.1 milliarder dollars i værdifulde og genanvendelige drikkevarebeholdere - glas, metal, plastik. Alene i det nordøstlige betyder det 403 containere spildt pr. person pr. år.

Læs den nye forskning via bottlebillreimagined.org