Koalitionsbrev til støtte for PPWR

Reloop samlet en koalition i EU, som støtter den overordnede retning og ambition i Kommissionens forslag til forordning om emballage og emballageaffald. Vi er afhængige af den almindelige lovgivningsproces – en demokratisk proces – og opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen til at forelægge sit forslag for Rådet og Europa-Parlamentet den 30. november som planlagt, så den almindelige lovgivningsproces kan begynde.

Download: Koalitionsbrev til støtte for PPWR