Mål 90: Dual-action-tilgangen for et cirkulært Europa

I denne nye rapport, Reloop undersøger klima- og affaldsforebyggende virkninger af nyttiggørelse og recirculating – gennem genbrug i lukket kredsløb – langt de fleste engangsdrikbeholdere, der sælges i EU. Og resultaterne af vores analyse er overbevisende: at nå en 90 % separat indsamling til genbrugsprocent for alle drikkevareemballager (aluminium, plast og glas), hvilket kan opnås ved at implementere indskudsretursystemer i alle 27 EU-medlemsstater, tilbyder flere fordele over hele linjen.

Den samlede nettoeffekt er en reduktion af efterspørgsel efter nyt materiale i hele EU, hvilket igen resulterer i en betydelig reduktion i kulstofemissioner. Og på grund af cirkularitetens kraft vil disse påvirkninger kun vokse med tiden.

Sammen kan de løsninger, der er identificeret i vores forslag, hjælpe EU med at nå sine mål om at blive klimaneutral i 2050, reducere spild og holde Europas ressourcer i omløb i Europa. Reloop mener, at EU har en enorm mulighed for at gøre reelle fremskridt hen imod en cirkulær økonomi. Lad os ikke spilde det.

Download Target 90 rapport

Download Coalition Position Paper og sociale aktiver