Mål 90: Dual-action-tilgangen for et cirkulært Europa

I denne nye rapport, Reloop undersøger klima- og affaldsforebyggende virkninger af nyttiggørelse og recirculating – gennem genbrug i lukket kredsløb – langt de fleste engangsdrikbeholdere, der sælges i EU. Og resultaterne af vores analyse er overbevisende: at nå en 90 % separat indsamling til genbrugsprocent for alle drikkevareemballager (aluminium, plast og glas), hvilket kan opnås ved at implementere indskudsretursystemer i alle 27 EU-medlemsstater, tilbyder flere fordele over hele linjen.

Den samlede nettoeffekt er en reduktion af efterspørgsel efter nyt materiale i hele EU, hvilket igen resulterer i en betydelig reduktion i kulstofemissioner. Og på grund af cirkularitetens kraft vil disse påvirkninger kun vokse med tiden.

Sammen kan de løsninger, der er identificeret i vores forslag, hjælpe EU med at nå sine mål om at blive klimaneutral i 2050, reducere spild og holde Europas ressourcer i omløb i Europa. Reloop mener, at EU har en enorm mulighed for at gøre reelle fremskridt hen imod en cirkulær økonomi. Lad os ikke spilde det.

Læs rapporten: [PDF]