Επιστολή συνασπισμού για την υποστήριξη του PPWR

Reloop συγκέντρωσε έναν συνασπισμό στην ΕΕ που υποστηρίζει τη συνολική κατεύθυνση και τη φιλοδοξία της πρότασης της Επιτροπής για τον κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Στηριζόμαστε στη συνήθη νομοθετική διαδικασία —μια δημοκρατική διαδικασία— και παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 Νοεμβρίου, όπως έχει προγραμματιστεί, προκειμένου να ξεκινήσει η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Λήψη : Επιστολή συνασπισμού για την υποστήριξη του PPWR