Έκθεση UNEP για πλαστικά μίας χρήσης

Στις 5 Ιουνίου 2018, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) δημοσίευσε μια νέα έκθεση με τίτλο Πλαστικά μίας χρήσης: Ένας χάρτης πορείας για την αειφορία.  Η έκθεση 127 σελίδων παρουσιάζει την τελευταία σκέψη για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε πιο βιώσιμα την πλαστική ρύπανση μίας χρήσης, και εξετάζει τι έχουν επιτύχει οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα άτομα και ποιες είναι οι καλύτερες ενέργειες για εφαρμογή. Η έκθεση εξετάζει επίσης τον αντίκτυπο που είχαν οι απαγορεύσεις και τα τέλη στα πλαστικά μίας χρήσης σε όλο τον κόσμο και αντλεί μαθήματα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πλήρη αναφορά.