Med siffrorna: Ett nationellt dryckesbehållarprogram

I USA syftar Break Free from Plastic Pollution Act till att inrätta ett nationellt system för återlämnande av dryckesbehållare. Moderna, omfattande insättningssystem har visat sig vara mycket effektiva, rättvisa och konsekvent stödda av allmänheten. Ett korrekt utformat insättningssystem driver en lägre kostnad för återvinning och starkare återvinningsmarknader.

 

denna nya faktablad presenterar omfattningen av ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter som förväntas av ett högpresterande nationellt insättningsprogram.