Mål 90: Dubbelverkan för ett cirkulärt Europa

I denna nya rapport, Reloop undersöker klimat- och avfallsförebyggande effekter av återvinning och recirculating – genom återvinning i slutet kretslopp – den stora majoriteten av engångsförpackningar för drycker som säljs i EU. Och resultaten av vår analys är övertygande: att nå en 90 % separat insamling för återvinningsgrad för alla dryckesförpackningar (aluminium, plast och glas), vilket kan uppnås genom att implementera retursystem i alla 27 EU-medlemsstater, erbjuder flera fördelar över hela linjen.

Den totala nettoeffekten är en minskning av efterfrågan på jungfruligt material i EU, vilket i sin tur leder till en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Och på grund av cirkularitetens kraft kommer dessa effekter bara att växa med tiden.

Tillsammans kan de lösningar som identifieras i vårt förslag hjälpa EU att nå sina mål att bli klimatneutrala år 2050, minska avfallet och hålla Europas resurser i omlopp i Europa. Reloop Parlamentet anser att Europeiska unionen har en enorm möjlighet att göra verkliga framsteg mot en cirkulär ekonomi. Låt oss inte slösa bort det.

Läs rapporten: [PDF]