Mål 90: Dubbelverkan för ett cirkulärt Europa

I denna nya rapport, Reloop undersöker klimat- och avfallsförebyggande effekter av återvinning och recirculating – genom återvinning i slutet kretslopp – den stora majoriteten av engångsförpackningar för drycker som säljs i EU. Och resultaten av vår analys är övertygande: att nå en 90 % separat insamling för återvinningsgrad för alla dryckesförpackningar (aluminium, plast och glas), vilket kan uppnås genom att implementera retursystem i alla 27 EU-medlemsstater, erbjuder flera fördelar över hela linjen.

Den totala nettoeffekten är en minskning av efterfrågan på jungfruligt material i EU, vilket i sin tur leder till en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Och på grund av cirkularitetens kraft kommer dessa effekter bara att växa med tiden.

Tillsammans kan de lösningar som identifieras i vårt förslag hjälpa EU att nå sina mål att bli klimatneutrala år 2050, minska avfallet och hålla Europas resurser i omlopp i Europa. Reloop Parlamentet anser att Europeiska unionen har en enorm möjlighet att göra verkliga framsteg mot en cirkulär ekonomi. Låt oss inte slösa bort det.

Ladda ner rapporten Target 90.

Ladda ner Coalition Position Paper och sociala tillgångar