Aotearoa/Потребителско проучване в Нова Зеландия – Схема за връщане на контейнери. Брифинг

Reloop поръча Kantar/Consumer Link в Аотеароа/Нова Зеландия ще предприеме проучване на потребителите относно предложението на новозеландското правителство за въвеждане на схема за връщане на контейнери за напитки (CRS). Проучването установи, че потребителите в Нова Зеландия подкрепят преобладаващо предложението на правителството за въвеждане на CRS за рециклиране на контейнери за напитки. Повечето потребители посочиха предпочитание депозитът да бъде определен на 30 новозеландски цента, а не на предложените 20 новозеландски цента, и казват, че е най-вероятно да се ангажират със схемата, ако са включени точки за връщане на контейнери, базирани на супермаркети.

Изтеглете проучването на потребителите на Aotearoa/Нова Зеландия – Схема за връщане на контейнери. Брифинг