Aotearoa/ نظرسنجی مصرف کننده نیوزیلند – طرح بازگشت کانتینر. خلاصه سازی

Reloop راه اندازی Kantar/Consumer Link در Aotearoa/نیوزیلند نظرسنجی تحقیقاتی مصرف کننده را در رابطه با پیشنهاد دولت نیوزلند برای معرفی طرح بازگشت ظروف نوشیدنی (CRS) انجام می دهد. این نظرسنجی نشان داد که مصرف‌کنندگان نیوزلندی موافق پیشنهاد دولت برای معرفی CRS برای بازیافت ظروف نوشیدنی هستند. اکثر مصرف کنندگان ترجیح می دهند که ودیعه به جای 30 سنت NZ پیشنهادی، 20 سنت NZ تعیین شود، و می گویند که اگر نقاط بازگشت کانتینر مبتنی بر سوپرمارکت درگیر باشد، به احتمال زیاد با این طرح درگیر خواهند شد.

رای گیری مصرف کننده Aotearoa/ نیوزلند – طرح بازگشت کانتینر را دانلود کنید. خلاصه سازی