An chéad teorainn eile don gheilleagar ciorclach: sórtáil dramhaíola measctha 

Anois go bhfuil bailiúchán sainordaitheach ar leith ag an Aontas Eorpach d’ábhair in-athchúrsáilte agus d’ábhair orgánacha, tá sé in am anois dul níos faide agus tuilleadh acmhainní Eorpacha a shórtáil ó dhramhaíl mheasctha; rud a chiallaíonn ¨dramhaíl iarmharach¨ a chuirtear chuig loisceoirí agus láithreáin líonta talún.

D’fhéadfadh sórtáil dramhaíola measctha (nó ‘MWS’) astaíochtaí carbóin a laghdú, poist a chruthú, féindóthain acmhainní luachmhara san Eoraip a thógáil, agus rannchuidiú le spriocanna athchúrsála an Aontais Eorpaigh.

Reloop coimisiúnaithe An Dr Dominic Hogg tuarascáil a ullmhú a thugann cás soiléir agus láidir le haghaidh sórtáil éigeantach dramhaíola measctha san AE.

Léigh an tuarascáil: [PDF]

Lean Reloop: [LinkedIn]|[Twitter]