През декември 2020, Reloop пусна Глобална книга за депозити 2020: Преглед на депозитните системи за еднопосочни контейнери за напитки. Докладът предлага прозрения за това как се финансират системите за депозити в различни юрисдикции и какви нива на възстановяване те могат да постигнат в зависимост от начина, по който са проектирани. В тази статия за Рециклиране на ресурси, Саманта Милет и Джейсън Уилкокс дават поглед към последните цифри, показващи как различните видове системи за връщане на депозити се сравняват по отношение на доходността, и обсъждат някои от факторите, които могат да повлияят на изпълнението на програмата.