Нова бяла книга: Насоки на политиката за мандатите за рециклирано съдържание

Минималните мандати за рециклирано съдържание са критичен политически инструмент за стимулиране на по -високи цени на рециклируемите материали и инвестиции за рециклиране, за справяне с изменението на климата, за подпомагане на стабилизирането на бюджетите за битови отпадъци и за създаване на устойчиви местни икономики. Това бяла хартия, изготвен от Директора на Reloop Северна Америка, Елизабет Балкан, предлага рамка за ефективен и отговорен обхват на мандатите за рециклирано съдържание чрез определяне на маркерите на успешни мандати и предлагане на кратки препоръки за разработване на политики.