Beyond Recycling: Politika k dosažení oběhového nakládání s odpady

Sběr a recyklace odpadu jsou jedny z nejdůležitějších funkcí vlády, které udržují města čistá a podporují veřejné zdraví.

Místní samosprávy již více než 50 let prosazují úsilí o zlepšení environmentální udržitelnosti služeb nakládání s odpady zaváděním programů recyklace, investicemi do třídicích zařízení, zachycováním metanu a dalších skleníkových plynů ze skládek a mnoha dalšími.

Města po celých Spojených státech upřednostnila infrastrukturu pro nakládání s odpady, když se zavázala k novým cílům udržitelnosti. Nejen, že je recyklace jedním z nejviditelnějších způsobů, jak se město může zavázat k udržitelnosti, je často tou nejhospodárnější možností a zároveň snižuje emise skleníkových plynů (GHG), znečištění ovzduší a vody.

Ale systémy rostly a měnily se způsoby, které nejsou ekologicky ani ekonomicky udržitelné. Američané produkují více odpadu než kdykoli předtím a v poslední době se sblížilo několik krizí, které ohrožovaly obecní rozpočty a odhalily hluboké systémové problémy v celém průmyslu nakládání s odpady. Míra recyklace a zneužívání již několik let stagnuje a existuje vážné riziko, že se pohneme zpět v době, kdy naléhavě potřebujeme dosáhnout rychlého pokroku.

Tento stručný přehled politiky byl vyvinut ve spolupráci s National League of Cities ve Spojených státech.